W pierwszych latach powojennych działały w Bydgoszczy dwa oddzielne cechy - Cech Rzemiosł Budowlanych i Cech Rzemiosł Drzewnych. W roku 1956 cechy połączyły się  tworząc Cech Rzemiosł Budowlanych i Drzewnych. W roku 1958 zdecydowano odgórnie o ich rozdzieleniu, a w roku 1976 o ponownym połączeniu. W 1988 roku cech zmienił nazwę na Cech Rzemiosł Budowlanych. Obecnie Cech Rzemiosł Budowalnych w Bydgoszczy zrzesza rzemieślników braży murarskiej, malarsko-tapicerskiej, instalatorstwa sanitarnego, co, gaz. i ślusarstwa, instalatorstwa elektrycznego, blacharstwa budowlanego, dekarstwa, zduństwa, betoniarstwa, kamieniarstwa, robót drogowyh, stolarstwa, tapicerstwa, szklarstwa i sztukatorstwa.

Posiadamy własny sztandar nadany Cechowi 16 maja 1986 roku. Działo się to w 640 rocznicę nadania praw miejskich Bygoszczy,  540 rocznicę potwierdzenia statutu Cehc Zdunów oraz 349 rocznicę potwierdzenia statutu Cech Stolarzy, Tokarzy i Szklarzy w  Bydgoszczy. 15 kwietnia 1997 roku Związek Rzemiosław Polskiego odznaczył Cech Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego. Cech posiada osobowość prawną i własny statut, w oparciu o który prowadzi swą działalność.

Cech reprezentuje zrzeszonych członków na zewnątrz, biroąc udział w różnych uroczystościach państwowych, miejskich i rzemieślniczych.


CECH RZEMIOSŁ BUDOWLANYCH
W BYDGOSZCZY

Copyright  2013 by SiteSolutions - www.sitesolutions.pl